Generelt

Du må være 18 år for å handle på: Maliafarsund.com.

Personopplysninger

Alle som handler i vår internettbutikk må legge igjen en del personopplysninger og godkjenne at vi lagrer og bruker disse til å fullføre vår kundeoppfølging.Vi håndterer alle personopplysninger på sikrest mulig måte.
Vi utleverer kun dine personopplysninger til tredjepart dersom det er behov for:

•    Kontroll av kredittverdighet
•    Lovbestemte tilfeller
•    Når du selv har gitt samtykke


Sikkerhet/Informasjon om cookies

Når du logger deg på : Maliafarsund.com kan det lages det session cookies. Vi vet da hvem du er, om du handler og hvor lenge besøket ditt varer. Ingen andre kan se dine handlinger.

 

Kjøpsvilkår

Alle priser i internettbutikken oppgis i norske kroner og er inklusiv moms. Hvis en pris ikke er blitt oppdatert på Maliafarsund.com, eller om prisen er feil, så skal gjeldende pris følges. Fraktkostnad kommer i tillegg, men ingen ytterligere skatt eller avgift.

Om våre priser

Prisene som vises på hjemmesiden kan avvike fra prisen i butikken.Om du velger å handle i butikk, så gjelder prisen i butikk. Vi tar forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i produktinformasjon, pris og bilde kan forekomme.

Om vårt sortiment

Internettbutikken kan tilby produkter eller varemerker som ikke finnes i vår forretning. Butikken kan også ha produkter som ikke selges i nettbutikken.

Vi tar forbehold for utsolgte varer og forsinkede leveranser fra vårer leverandører.

Garanti

Garantier kan variere i innhold og omfang. En garanti som setter en kortere frist enn forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrist, er ikke i strid med loven hvis den i denne perioden gir deg bedre rettigheter enn det loven gjør. Garantien kan f.eks. omfatte enhver funksjonssvikt uavhengig av om det skyldes uriktig eller unormalt stor bruk fra din side. Garanti vil som regel gjelde for en tidsbegrenset periode. Ta derfor alltid vare på din kvittering.
 

Reklamasjonsrett

Hovedregelen er at klagen må skje senest to år etter at du overtok varen(e). Fristen er imidlertid fem år hvis varen(e) er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Det er imidlertid ikke en mangel hvis feilen skyldes unormal slitasje eller uriktig bruk - f.eks. at du har brukt den i strid med bruksanvisningen, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning, f.eks. fuktskade. Er det slike årsaker til feilen, har du normalt ikke krav på at selgeren dekker dine omkostninger til f.eks. reparasjon eller omlevering.
Hvis du oppdager en feil på din vare som du har kjøpt på Maliafarsund.com ber vi deg snarest kontakte vår kundetjeneste.

 

Garanti og reklamasjon

Garanti og reklamasjonsrett dekker feil som forbrukeren selv ikke står ansvarlig for. Det er ment å dekke fabrikasjonsfeil som var til stede da varen ble kjøpt og som senere forårsaker en mangel ved produktet.

Om varen har blitt skadet som følge av en ytre påvirkning (for eksempel støtskade, væskeskade eller normale slitasjeskader) dekkes dette ikke av garanti eller reklamasjonsretten og man må betale for forhåndsundersøkelse og eventuelt for en reparasjon.

 

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrefristskjema ligger som eget vedlegg på nettsiden. Refusjon av beløp ved benyttelse av angrefristen vil skje uten opphold og senest innen 7 dager etter at kunden har benyttet angrefristen og denne er mottatt av nettstedet. 

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 250.

Salgspant/Betalingsvilkår
Leverandøren har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Transportskader

Er varen din transportskadet eller den savnes, kontakt oss ved å sende en epost til: post@bjornoslebo.no